MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - finanční příspěvek na rok 2017

V roce 2017 jsme obdrželi neinvestiční finanční prostředku z rozpočtu MŠMT oddělení sportu ve výši 406 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme využili pro sportovní činnost mládeže TK PRECHEZA Přerov. 69% z celkové výše této dotace jsme použili na trenérské zajištění, dále jsme tyto finanční prostředky použili na cestovní náklady na mistrovská utkání družstev mládeže, na sportovní vybavení a to hlavně nákup tenisových míčů, další prostředky jsme použili na částečné pokrytí nákladů spojených s užíváním tenisové haly a tenisových dvorců.

Touto cestou bychom rádi poděkovali oddělení sportu na MŠMT za poskytnuté finanční prostředky na sportovní činnost mládeže, díky kterým jsme mohli vylepšit sportovní podmínky naší mládeže.

Daniela Huťková